Tepelná izolácia

Tepelná izolácia pre nízkoenergetické a pasívne stavby

Nízkoenergetické a pasívne stavby majú nízku spotrebu tepla, čo sa docieli ich celkovou konštrukciou, v ktorej zohráva najdôležitejšiu úlohu tepelná izolácia. Celulózová tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS je vhodnou tepelnou izoláciou pre nízkoenergetické a pasívne stavby a to najmä pri aplikácii masívnych hrúbok.

Ďalšie informácie získate na: